הורים של חברי קיבוץ

תאריך האלבום

8_08_02_00001

8_08_02_00003

8_08_02_00005

8_08_02_00007

8_08_02_00002

8_08_02_00004

8_08_02_00006

8_08_02_00008