חגי פסח לאורך השנים

תאריך האלבום 01/01/1951

08_02_02_00001A

08_02_02_00003

08_02_02_00002

08_02_02_00004