ילדים - תמונות בודדות

תאריך האלבום 01/01/1951

08_03_01_00017A

08_03_01_00027A

08_03_01_00033A

08_03_01_00038

08_03_01_00019A

08_03_01_00029A

08_03_01_00037A