הפרטה בחדר האוכל 1997

תאריך האלבום 01/01/1997

08_05_02_00001A

08_05_02_00005A

08_05_02_00003A

08_05_02_00007A