ערב סקטים תחילת שנת ה80

תאריך האלבום 01/01/1980

08_05_05_04_00001A

08_05_05_04_00005A

08_05_05_04_00009A

08_05_05_04_00003A

08_05_05_04_00007A