ערב הוי עם מדרך עוז שנת ה-80

תאריך האלבום 01/01/1980

08_05_05_06_00001A

08_05_05_06_00005A

08_05_05_06_00009A

08_05_05_06_00013A

08_05_05_06_00017A

08_05_05_06_00021A

08_05_05_06_00003A

08_05_05_06_00007A

08_05_05_06_00011A

08_05_05_06_00015A

08_05_05_06_00019A

08_05_05_06_00023A