טיול תכשיטיה

תאריך האלבום

08_05_06_07_00001A

08_05_06_07_00004

08_05_06_07_00006

08_05_06_07_00003A

08_05_06_07_00005