תמונות ילדים - 1973

תאריך האלבום 01/01/1973

08_03_08_02_0001

08_03_08_02_0003

08_03_08_02_0005

08_03_08_02_0002

08_03_08_02_0004

08_03_08_02_0006