קבוצת שיבולים 1977

תאריך האלבום 01/01/1977

קבוצת שיבולים 1977

08_03_01_00003A

08_03_08_04_0002

08_03_08_04_0004

08_03_08_04_0006

08_03_08_04_0008

08_03_08_04_0010

08_03_08_04_0012

08_03_08_04_0014

08_03_08_04_0016

08_03_08_04_0001

08_03_08_04_0003

++++++++++++++++++08_03_08_04_0005

08_03_08_04_0007

08_03_08_04_0009

08_03_08_04_0011

08_03_08_04_0013

08_03_08_04_0015

08_03_08_04_0017