מטווחים ואימונים צבאיים

תאריך האלבום

08_07_05_0001

08_07_05_0003

08_07_05_0002