מסיבת המקסיקאים במילניום

תאריך האלבום 01/01/2000

8_08_03_00001

8_08_03_00003

8_08_03_00005

8_08_03_00007

8_08_03_00009

8_08_03_00011

8_08_03_00002

8_08_03_00004

8_08_03_00006

8_08_03_00008

8_08_03_00010

8_08_03_00012