קבוצת אלומות 1977-1979

תאריך האלבום

קבוצת אלומות 1977-1979

8_03_08_11_00001

8_03_08_011_00003

8_03_08_11_00005

8_03_08_11_00007

8_03_08_11_00002

8_03_08_11_00004

8_03_08_11_00006

8_03_08_11_00008