קבוצת רקפת - שנות ה-60

תאריך האלבום

08_03_07_08_0003

08_03_07_08_0002

08_03_07_08_0001

08_03_07_08_0004